Γυναικολογικά χειρουργεία

Home / Γυναικολογικά χειρουργεία

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης μπορεί να εντοπιστούν παθολογικά ευρήματα τα οποία ενδεχομένως να χρήζουν χειρουργική αντιμετώπιση. Ένα γυναικολογικό χειρουργείο χρειάζεται σωστή προσέγγιση και στοχευόμενη περιεγχειριτική φροντίδα. Η προετοιμασία  τόσο σε ψυχολογικό επίπεδο όσο και σε σωματικό είναι βαρύνουσας σημασίας για τη μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς. Ένα χειρουργείο μπορεί να είναι προγραμματισμένο ή  έκτακτο. Τα αίτια για ένα γυναικολογικό χειρουργείο είναι πολλά. Μπορεί να εκτελεστεί στο πλαίσιο μιας διερεύνησης για την υπογονιμότητα ή για την άμεση αντιμετώπιση μιας σημαντικής απειλής για τη ζωή της γυναίκας (έκτοπη κύηση κ.ά.). Ο τρόπος διεξαγωγής και η επιλογή της χειρουργικής αντιμετώπισης για κάθε περίπτωση μπορεί να είναι διαφορετική, για παράδειγμα λαπαροτομία ή λαπαροσκοπική χειρουργική. Η γυναίκα πάντα ενημερώνεται για τις επιλογές που προάγουν την αναπαραγωγική και γενική της υγεία καθώς και για τις πιο σύγχρονες ιατρικές  προσεγγίσεις σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση.

Υστεροσκόπηση

Η υστεροσκόπηση είναι μια ειδική εξέταση, με την οποία μπορούμε να παρατηρήσουμε την κοιλότητα της μήτρας, το ενδομήτριο, τα μητριαία στόμια των σαλπίγγων και τον αυλό του τραχήλου. Είναι   μέθοδος   οπτικού  ελέγχου  της    ενδομητρικής    κοιλότητας που πραγμαροποιείται με    ειδικό   όργανο,   το  υστεροσκόπιο.  Το  υστεροσκόπιο  εισάγεται   μέσω  του  τραχηλικού  στομίου και  έχει  μια  πολύ  λεπτή  κάμερα   με  την  οποία μπορεί   να   διερευνηθεί   με   απόλυτη   ακρίβεια   η    ενδομητρική   κοιλότητα   και   τα   σαλπιγγικά   στόμια. Εφαρμόζεται   για   διαγνωστικούς λόγους ή   για   την  εκτέλεση   χειρουργικών επεμβάσεων.  Είναι σχεδόν ανώδυνη και διαρκεί λίγα λεπτά. Σε ελάχιστες περιπτώσεις ασθενών με έντονο άγχος, μπορεί να χορηγηθεί ελαφρά αναλγησία (μέθη).

Αναγνωρίζονται  πολύποδες,   συμφύσεις, υποβλεννογόνια  ινομυώματα,  καρκινικές  εστίες.                                                                

   Η  υστεροσκόπηση  γίνεται  σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις  όπως:

 •    Μηνομητρορραγία                           
 •    Αιμορραγία  μετά  την  εμμηνόπαυση  
 •    Υπογονιμότητα                                                                                              

Λαπαροσκόπηση

Λαπαροσκόπηση  ονομάζεται  η  επισκόπηση  των  έσω γεννητικών  οργάνων  με  τη βοήθεια  ειδικής  συσκευής,  το  λαπαροσκόπιο.

  Το  λαπαροσκόπιο  διαθέτει  κάμερα  (τομή  στην  περιοχή του  ομφαλού)  ενώ  μπορεί

  να  χρησιμοποιηθούν  παράλληλα  και  βοηθητικά   εργαλεία  από  άλλες  τομές  για διαγνωστική  και  θεραπευτική   προσέγγιση.

Γίνεται  σε  περιπτώσεις:        

 •    Χρόνιου  πυελικού  άλγους       
 •    Διερεύνηση   υπογονιμότητας   
 •    Λύση   συμφύσεων
 •    Αναστόμωση,   αφαίρεση  ή  απολίνωση  σαλπίγγων     
 •    Διάγνωση  και   θεραπεία  έκτοπης   κύησης
 •    Διάγνωση   και    θεραπεία   ενδομητρίωσης
 •    Αφαίρεση   κύστεων   ωοθήκης
 •    Αφαίρεση   ινομυωμάτων
 •    Συγγενείς    ανωμαλίες   μήτρας
 •    Ολική   ή   υφολική   υστερεκτομή,  με   ή   χωρίς    τα  εξαρτήματα  
 •    Ανάρτηση  της   μήτρας   
 •    Λεμφαδενικός   καθαρισμός   πυέλου   σε    ογκολογικά   γυναικολογικά  περιστατικά