Εμβολιασμοί στην Κύηση

Εμβολιασμοί στην Κύηση

Ο μητρικός εμβολιασμός της κύησης προστατεύει τόσο την έγκυο όσο και το έμβρυο από τη νοσηρότητα, που προέρχεται από κάποιες λοιμώξεις. Προάγει επίσης την παθητική ανοσία του νεογνού και του βρέφους απέναντι σε κάποιες λοιμώξεις που ενδεχομένως θα το προσβάλλουν μετά τη γέννηση. Ιδανικά, οι εμβολιασμοί πρέπει να λαμβάνουν χώρα πριν τη σύλληψη αλλά η χορήγηση κατά τη διάρκεια της κύησης ενδείκνυται σε κάποιες περιπτώσεις.

     Παρακάτω φαίνονται τα εμβόλια, που μπορούν να χορηγηθούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη.

Εμβόλιο Πριν τη σύλληψη Στην κύηση Μετά την κύηση
Ηπατίτιδας Α ναι αν ενδείκνυται ναι αν ενδείκνυται ναι αν ενδείκνυται
Ηπατίτιδας Β ναι αν ενδείκνυται ναι αν ενδείκνυται ναι αν ενδείκνυται
Αντιγριπικό ναι ναι ναι
MMR (παρωτίτιδας, ιλαράς, ερυθράς) ναι αν ενδείκνυται αλλά αποφυγή σύλληψης για 4 εβδομάδες όχι ναι αν ενδείκνυται, χορήγηση νωρίς στη λοχεία
Αντιμηνιγγιτιδοκοκκικό ναι αν ενδείκνυται ναι αν ενδείκνυται ναι αν ενδείκνυται
Αντιπνευμονιοκοκκικό ναι αν ενδείκνυται ναι αν ενδείκνυται ναι αν ενδείκνυται
Tdap (τετάνου, διφθερίτιδας, κοκκύτη)

 

 

ναι αν ενδείκνυται Ναι, χορήγηση σε κάθε κύηση (ιδανικά μεταξύ 27ης και 36ης εβδομάδας της κύησης) Ναι, χορήγηση νωρίς στη λοχεία αν δεν χορηγηθεί νωρίτερα
Ανεμευλογιάς ναι αν ενδείκνυται αλλά αποφυγή σύλληψης για 4 εβδομάδες όχι ναι αν ενδείκνυται, χορήγηση νωρίς στη λοχεία

 

ΠΗΓΗ: Vaccines for Pregnant Women. Centers for Disease Control and Prevention. Available at: http:// www.cdc.gov/vaccines/adults/rec-vac/pregnant.html (Accessed on March 19, 2015)