Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης

Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη νέα διαδικασία της ψηφιακής δήλωσης γέννησης, με εξαίρεση τις μονογονεϊκές οικογένειες, απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της δήλωσης είναι η υποχρεωτική παρουσία και των δύο γονέων στο Τμήμα Δηλώσεων Γεννήσεων της κλινικής (1Ος όροφος), διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για χορήγηση επιδόματος Γέννησης ή απόδοση ΑΜΚΑ του νεογνού.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  • Ληξιαρχική πράξη γάμου / Σύμφωνο συμβίωσης (πρωτότυπα και τελευταίου 6 μήνου)
  • Ταυτότητες ή διαβατήρια (πρωτότυπα)
  • Α.Μ.Κ.Α και Α.Φ.Μ και των δύο γονέων
  • `Λογαριασμό τραπέζης (ΙΒΑΝ) ΜΟΝΟ της μητέρας