Παιδί χωρίς Σύντροφο

Παιδί χωρίς Σύντροφο

Σε όλο τον κόσμο, το 25-30% όλων των οικογενειών αποτελούνται από γυναίκες που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους, είτε από επιλογή, είτε κατ’ανάγκη. Γεγονός το οποίο θέτει συχνά κοινωνικά ερωτήματα σε σχέση με την κανονικότητα ενός τέτοιου μοντέλου οικογένειας, πολύ περισσότερο μάλιστα, όταν αυτή δημιουργείται αποκλειστικά από την επιθυμία των ίδιων των γυναικών να έχουν μια οικογένεια βασισμένη σε έναν μόνο γονέα: τις ίδιες. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες έρευνες, οι Η.Π.Α διαθέτουν το μεγαλύτερο ποσοστό μονογονεϊκών οικογενειών σε ποσοστό 34%, ο Καναδάς 22%, η Αυστραλία 20% και η Δανία 19%. Στις αναπτυγμένες χώρες που οι γεννήσεις παιδιών εκτός γάμου είναι ολοένα αυξανόμενες (βλ. Σουηδία, Η.Π.Α., Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και με εξαίρεση την Ιαπωνία με μόλις 1%), οι νόμοι είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικοί για τις γυναίκες που μεγαλώνουν μόνες το/-α παιδί/-ιά τους, με ιδιαίτερες διευκολύνσεις σε θέματα σπουδών, εργασίας και οικονομικών παροχών.

Μονογονεϊκή οικογένεια κατ’ επιλογή: Από τα τέλη του 20ού αιώνα που οι μονογονεϊκές οικογένειες άρχισαν να πληθαίνουν, έχει αρχίσει να επικρατεί η άποψη ότι δεν πρόκειται για ένα μοντέλο με υπό συζήτηση προβλήματα, αλλά για μια νέα εξέλιξη του όρου «οικογένεια» και μια σύγχρονη, εναλλακτική μορφή της. Είτε αποτέλεσμα διαζυγίου/διάστασης/χωρισμού, είτε παιδιού εκτός γάμου, πλέον η μονογενεϊκή οικογένεια αποτελεί σε ένα διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό, επιλογή γυναικών καριέρας, γυναικών ζευγαριών που μένουν έγκυες με τη βοήθεια της δωρεάς σπέρματος χάρη στις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (IUI ή IVF), και τώρα πια, και ανδρών από άποψη.

Σε ορισμένες χώρες αρκετοί άνδρες καταφεύγουν στη λύση της δωρεάς ωαρίων και της παρένθετης μητρότητας προκειμένου να αποκτήσουν απογόνους (υπό το καθεστώς λευκού γάμου ή σύμφωνου συμβίωσης με ετερόφυλη σύντροφο, στα κράτη που η νομοθεσία δεν το επιτρέπει), καθώς «ο θέσμος της υιοθεσίας ο οποίος μέχρι πρότινος πραγματοποιούσε κατ’αποκλειστικότητα την επιθυμία για οικογένεια και παιδιά, είναι μια διαδικασία όχι μόνο περίπλοκη αλλά και χρονοβόρα» αναφέρει ο Harun Sunda σε άρθρο του ιστότοπου gayswithkids.com, ο οποίος μεγαλώνει με το σύντροφό του τα δύο τους παιδιά προερχόμενα από τη διαδικασία της δωρεάς ωαρίων και της παρένθετης μητρότητας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με έρευνα του 2013, 16.000 ζευγάρια του ιδίου φύλου στις Η.Π.Α. μεγαλώνουν περισσότερα από 22.000 υιοθετημένα παιδιά.

Η νομοθεσία στην Ελλάδα: Ο ελληνικός νόμος επιτρέπει σε γυναίκες άγαμες και χωρίς σύντροφο να κάνουν παιδί συντάσσοντας μόνο μια συμβολαιογραφική πράξη. Δεν προβλέπει τίποτα μέχρι σήμερα για άντρες χωρίς σύντροφο και για ομόφυλα ζευγάρια.

Τι πιστοποιητικά θα πρέπει να έχει η άγαμη και χωρίς σύντροφο υποψήφια μητέρα:

  • Επίσημο έγγραφο (πιστοποιητικό) ταυτοπροσωπίας από τη χώρα προέλευσής της.
  • Έγγραφο συναίνεσης υποβολής σε εξωσωματική γονιμοποίηση ή/και σπερματέγχυση (IVF/IUI).
  • Συμβολαιογραφική πράξη για συμμετοχή στον κύκλο IVF/ΙUI (σχετικά με την αναγνώριση του τέκνου που θα προκύψει από τη διαδικασία).
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τελευταίου τριμήνου.
  • Υπεύθυνη δήλωση (με επικυρωμένο το γνήσιο υπογραφής της δότριας) ότι είναι άγαμη.
  • Ειδικές αιματολογικές και ανοσολογικές εξετάσεις που ορίζει ο νόμος και οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Όλα τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά που πρέπει να προσκομίσει η υποψήφια μητέρα, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένη επίσημη αρχή της χώρας από την οποία προέρχεται (Αpostille http://www.internationalapostille.com/what-is-an-apostille/) και να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά.