Απρίλιος 2021: Περιοδικό Γονιμότητα: “Κύκλοι με κρυοσυντηρημένα έμβρυα πότε και πως πραγματοποιούνται”

Απρίλιος 2021: Περιοδικό Γονιμότητα: “Κύκλοι με κρυοσυντηρημένα έμβρυα πότε και πως πραγματοποιούνται”