ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογίας  και Μαιευτικής. Σεπτεμβρίος 2021, Dinani Cavarel

ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογίας και Μαιευτικής. Σεπτεμβρίος 2021, Dinani Cavarel

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους τους συναδέλφους/φισσες και φίλους/ες που με τίμησαν με την ψήφο τους και την εκλογή μου σε τόσο τιμητική θέση (4ος) στο ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογίας και Μαιευτικής.