Η Ζωή και ο Χρόνος είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι

Η Ζωή και ο Χρόνος είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι

“Η Ζωή και ο Χρόνος είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι..Η Ζωή μας διδάσκει να εκμεταλλευόμαστε τον Χρόνο
Και ο Χρόνος μας διδάσκει να εκτιμούμε τη Ζωή!”” Χρόνια πολλά και πολλά μωρά !! Δεν τα παρατάμε ποτέ!!!