Επεμβατικοί και μη επεμβατικοί τρόποι επιλογής εμβρύων για μεταφορά στη μήτρα – Στο περιοδικό VITA που κυκλοφορεί μαζί με το ΒΗΜΑ της Κυριακής

Επεμβατικοί και μη επεμβατικοί τρόποι επιλογής εμβρύων για μεταφορά στη μήτρα – Στο περιοδικό VITA που κυκλοφορεί μαζί με το ΒΗΜΑ της Κυριακής

Στο περιοδικό VITA που κυκλοφορεί μαζί με το ΒΗΜΑ της Κυριακής το άρθρο μας “Επεμβατικοί και μη επεμβατικοί τρόποι επιλογής εμβρύων για μεταφορά στη μήτρα”. Όλες οι εξελίξεις στον τομέα των μη επεμβατικών μεθόδων μέσω τεχνητής νοημοσύνης, υπερσύγχρονων συστημάτων καλλιέργειας εμβρύων Time lapse, ni-PGT και μεταβολομικής ανάλυσης του θρεπτικού υλικού που στοχεύουν στην ανεύρεση δεικτών που προσδιορίζουν και κατηγοριοποιούν καλύτερα την ποιότητα των εμβρύων… αλλά και η καταλυτική συμβολή της Προεμφυτευτικης Γενετικής Διάγνωσης, της επεμβατικής αυτής διαδικασίας που μέσω βιοψίας των εμβρύων επιτρέπει την επιλογή μόνο των χρωμοσωμικα φυσιολογικών εμβρύων για μεταφορά στη μήτρα.

Όλα για υγιή έμβρυα… για υγιή μωρά. Περιοδικό VITA εφημερίδα ΒΗΜΑ, 9 Οκτωβρίου 2022