Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Προεδρείο και σχολιαστής στο Δ’ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΣΥΝΕΔΡΊΟ με Τίτλο “Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή” του Τμήματος “Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα και Κύηση” ΜΗΤΕΡΑ.

Εξαιρετική οργάνωση με πάρα πολλές ομιλίες που αφορούν την Αυτοανοσία και την έκβαση της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Συγχαρητήρια στην Πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής κα Ελένη Κομνηνού για την θεματολογία και τα πολλά οφέλη που αποκομίσαμε!

Μάιος 2023.