ΟΜΙΛΙΑ “Δωρεά γενετικού υλικού” 16 -18 Ιουνίου 2023

ΟΜΙΛΙΑ “Δωρεά γενετικού υλικού” 16 -18 Ιουνίου 2023

ΟΜΙΛΙΑ “Δωρεά γενετικού υλικού ” στη 30η Ετήσια Ειδική Σύνοδο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

16 -18 Ιουνίου 2023 ΠΑΤΡΑ .