39ο ετήσιο συνέδριο ESHRE 25 -28 ΙΟΥΝ 2023

39ο ετήσιο συνέδριο ESHRE 25 -28 ΙΟΥΝ 2023

Ανακοίνωση στο 39ο ετήσιο συνέδριο ESHRE με τίτλο “Can metabolic profiling predict embryos at risk of single gene defects and chromosomal abnormalities and how are these reflected in their ultrustructure?”

25 -28 ΙΟΥΝ 2023