Σχολιαστής στο :”Third Congress on Bonding Embryologists to Geneticists and Fertility specialists -September 8th – 10th, 2023″

Σχολιαστής στο :”Third Congress on Bonding Embryologists to Geneticists and Fertility specialists -September 8th – 10th, 2023″

Σχολιαστής στο :”Third Congress on Bonding Embryologists to Geneticists and Fertility specialists -September 8th – 10th, 2023″

Γυναικολόγοι και Εμβρυολόγοι ανέπτυξαν τις σκέψεις τους σε ένα πλαίσιο συνεργασίας για τα μέγιστα ποσοστά επιτυχίας και δυσκολίες εμφύτευσης!! Συγχαρητήρια στη οργανωτική επιτροπή με πρόεδρο Καθ Παπανικολάου Ευάγγελο για την εξαιρετική ποιότητα του Συνεδρίου.