Συμμετοχή της ΜΥΙΑ ΝΝΑ στο IFFS (Παγκόσμιο Συνέδριο Εταιριών Γονιμότητας ) – Σεπτέμβριος 2023

Συμμετοχή της ΜΥΙΑ ΝΝΑ στο IFFS (Παγκόσμιο Συνέδριο Εταιριών Γονιμότητας ) – Σεπτέμβριος 2023

Συμμετοχή της ΜΥΙΑ ΝΝΑ στο IFFS (Παγκόσμιο Συνέδριο Εταιριών Γονιμότητας ) με μια προφορική και 4 αναρτημένες ανακοινώσεις.

Σεπτέμβριος 2023