“Εξελίξεις στη εξωσωματική γονιμοποίηση” στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θράκης

“Εξελίξεις στη εξωσωματική γονιμοποίηση” στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θράκης

Ευχαριστώ τον Καθ Ν.Νικολέττο για την πρόκληση του για ομιλία με θέμα: “Εξελίξεις στη εξωσωματική γονιμοποίηση” στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θράκης.

“”Η εξωσωματική γονιμοποίηση εξελίσσεται με νέες καινοτόμες τεχνικές που αφορούν όλα τα στάδια της εξωσωµατικής διαδικασίας, από τη λήψη και επεξεργασία του γενετικού υλικού, τη γονιµοποίηση των ωαρίων, την επώαση, έως και τις τεχνικές επιλογής των εµβρύων προς εµβρυοµεταφορά και τη διατήρηση της γονιμότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Τα τελευταία χρόνια, σημαντικό μέρος της έρευνας αναπαραγωγής είναι επικεντρωμένο στη δημιουργία νέων φαρμακευτικών ουσιών με στόχο τη βελτίωση της πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας και την ελάττωση των παρενεργειών στις γυναίκες. Παράλληλα αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό στις κλινικές εγκυμοσύνες.

Οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence) και μηχανικής μάθησης (machine learning) παρέχουν τη δυνατότητα φωτογραφικής απεικόνισης εμβρύων στα διάφορα στάδια της καλλιέργειας στο εργαστήριο, έτσι ώστε να λαμβάνεται πλήρης εικόνα των μορφολογικών και μορφοκινητικών χαρακτηριστικών τους, με αποτέλεσμα αυξημένα ποσοστά εγκυμοσύνης. Αντιστοίχως εξελίσσεται και το σύστημα επιλογής των κατάλληλων ωαρίων και εμβρύων για κρυοσυντήρηση

Η βελτίωση των μεθόδων προοεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης (PGD) εγγυώνται υψηλότερη αξιοπιστία στην ανίχνευση γονιδίων που ευθύνονται για σοβαρά νοσήματα και δίνουν τη δυνατότητα ασφαλούς επιλογής υγιών εμβρύων που θα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφύτευσης, μείωση της πιθανότητας αυτόματης αποβολής κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης, καθώς και αύξηση των ποσοστών επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης…..”