Προεδρείο στο 5th Congress of the International Society for Infectious Diseases in Gynecology and Obstetrics-ISIDOG

Προεδρείο στο 5th Congress of the International Society for Infectious Diseases in Gynecology and Obstetrics-ISIDOG

Προεδρείο στο 5th Congress of the International Society for Infectious Diseases in Gynecology and Obstetrics-ISIDOG.

Ευχαριστω πολύ τον Πρόεδρο του Συνεδρίου, κ. Αριστοτέλη Τσιάκαλου για την τιμητική πρόσκληση

Οκτώβριος 2023