Προεδρείο σε στρογγυλή Τράπεζα με θέματα γονιμότητας σε ασθενείς με καρκίνο στη Διημερίδα με θέμα: «Εξελίξεις και Προκλήσεις στην Ογκολογία. Διεπιστημονική προσέγγιση για όλους τους ασθενείς μας»

Προεδρείο σε στρογγυλή Τράπεζα με θέματα γονιμότητας σε ασθενείς με καρκίνο στη Διημερίδα με θέμα: «Εξελίξεις και Προκλήσεις στην Ογκολογία. Διεπιστημονική προσέγγιση για όλους τους ασθενείς μας»

Προεδρείο σε στρογγυλή Τράπεζα με θέματα γονιμότητας σε ασθενείς με καρκίνο στη Διημερίδα με θέμα: «Εξελίξεις και Προκλήσεις στην Ογκολογία. Διεπιστημονική προσέγγιση για όλους τους ασθενείς μας», Οκτώβριος 2023 στο αμφιθέατρο του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση τον πρόεδρο του συνεδρίου Νικόλαο Τσουκαλά, Διευθυντή Ογκολογικής Κλινικής 401.

Οκτώβριος 2023