Ομιλία με θέμα “Ανάπτυξη Μονάδων Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στη Ελλάδα”

Ομιλία με θέμα “Ανάπτυξη Μονάδων Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στη Ελλάδα”

Ομιλία με θέμα “Ανάπτυξη Μονάδων Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στη Ελλάδα” που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας – Ελιτούρ στο Μέγαρο Φίλων Μουσικής και ήταν αφιερωμένο στην ανάδειξη και προβολή στο εξωτερικό της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ελλάδα.

Δεκέμβριος 2023