Ομιλία με θέμα “Ο ρόλος των δημοσίων κέντρων εξωσωματικής στη υπογονιμότητα στη Ελλάδα” – Φεβρουάριος 2024

Ομιλία με θέμα “Ο ρόλος των δημοσίων κέντρων εξωσωματικής στη υπογονιμότητα στη Ελλάδα” – Φεβρουάριος 2024

Ομιλία με θέμα “Ο ρόλος των δημοσίων κέντρων εξωσωματικής στη υπογονιμότητα στη Ελλάδα” και ειδικά για τη δυναμική που δείχνει η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών στο 3ο συνεδρίο “Third Demographic Summit: “Handling the demographic emergency – The role of science, governments and citizens”, που διοργάνωσε το #TheEconomist σε συνεργασία με την #HOPEgenesis στην Αθήνα στις 19 Ιανουαρίoυ.

Στόχος του συνεδρίου που διοργανώνεται για τρίτη χρονιά είναι αφενός να τονιστεί η σημαντικότητα, αλλά και η πολυπλοκότητα του δημογραφικού ζητήματος και αφετέρου μέσω της συζήτησης μεταξύ επιστημόνων, ιατρών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών να αναδειχθούν οι βέλτιστες λύσεις και πρακτικές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.