Έλέγχος HPV-DNA τεστ

Home / Έλέγχος HPV-DNA τεστ

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο δεύτερος πιο συχνός καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού και εμφανίζεται συνήθως σε νεαρή ηλικία. Η ευρεία εφαρμογή του τεστ Παπανικολάου (Pap test) είχε ως αποτέλεσμα την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία ανωμαλιών του τραχήλου σε αρχικό στάδιο με συνέπεια τη μείωση της συχνότητας του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Ο καρκίνος του τραχήλου προκαλείται συνήθως από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (Human Papilloma Virus ή HPV) που μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή. Έχουν ανευρεθεί περίπου 200 τύποι του ιού HPV από τους οποίους 40 προσβάλλουν τη γεννητική περιοχή.

Μερικοί τύποι αναφέρονται ως χαμηλού κινδύνου, όπως οι τύποι 6 και 11, οι οποίοι ευθύνονται για την πλειοψηφία των κονδυλωμάτων.

Αντίθετα, περίπου 15 τύποι του ιού HPV, με συνηθέστερους τους τύπους 16 και 18, ευθύνονται για την πλειοψηφία των καρκίνων του τραχήλου, του αιδοίου και του κόλπου.

Μόλυνση από τον ιό HPV

Η πλειοψηφία (περίπου το 70%) των σεξουαλικά ενεργών αντρών και γυναικών θα έρθουν σε επαφή με κάποιον τύπο του ιού HPV κάποια στιγμή της ζωής τους.

Η μόλυνση μεταδίδεται κυρίως σεξουαλικά αλλά και με απλή δερματική επαφή.

Συνεπώς συνιστάται αυστηρά η χρήση προφυλακτικού για ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μόλυνσης. Τα άτομα που έχουν προσβληθεί από τον ιό HPV συνήθως δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και συνεπώς μεταδίδουν τον ιό στον σύντροφό τους χωρίς να το γνωρίζουν.

Η μόλυνση από τον ιό μπορεί να υποχωρήσει αυτόματα, να παραμείνει σε λανθάνουσα μορφή για πολλά χρόνια ή να προκαλέσει βλάβες στα γεννητικά όργανα.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ιδιαίτερα σε γυναίκες μικρότερες των 30 ετών, η λοίμωξη υποχωρεί αυτόματα. Παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην αυτοίαση από τον ιό είναι το κάπνισμα, οι πολλαπλοί ερωτικοί σύντροφοι, η μη χρήση προφυλακτικού, το στρες, η κακή διατροφή, η σωματική εξάντληση και οτιδήποτε επιβαρύνει τη φυσιολογική άμυνα του οργανισμού.

Εμβόλιο κατά του ιού HPV

Το έτος 2006 άρχισε παγκοσμίως ο εμβολιασμός κατά του ιού HPV.

Με το εμβόλιο κατά του HPV εγκαινιάζεται μια νέα εποχή πρόληψης του καρκίνου και των προκαρκινικών καταστάσεων του τραχήλου της μήτρας, του αιδοίου και του κόλπου. Επιπλέον, το τετραδύναμο εμβόλιο προφυλάσσει και από τα κονδυλώματα

Σήμερα, υπάρχουν διαθέσιμα διεθνώς δύο είδη HPV εμβολίων:

 1. “Gardasil”, τετραδύναμο εμβόλιο που προφυλάσσει από τους ογκογόνους τύπους 16 και 18 και από τους μη ογκογόνους τύπους 6 και 11, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη κονδυλωμάτων.
 2. “Cervarix”, διδύναμο εμβόλιο εναντίον των τύπων 16 και 18.

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μελετήθηκε σε κλινικές μελέτες που διήρκησαν πάνω από 5 χρόνια και αφορούσαν δεκάδες χιλιάδες άτομα. Παγκοσμίως έχουν εμβολιαστεί εκατομμύρια άτομα χωρίς σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Το εμβόλιο έχει εγκριθεί από όλες τις παγκόσμιες Αρχές, τον Οργανισμών Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Το εμβόλιο έχει ήδη ενταχθεί στον υποχρεωτικό εμβολιασμό πολλών χωρών και στην Ελλάδα αποφασίστηκε η ένταξή του στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού.

Τρόπος εμβολιασμού

Το εμβόλιο γίνεται σε 3 δόσεις (0, 2 και 6 μήνες)

1η δόση, 2η δόση: 2 μήνες μετά, 3η δόση: 6 μήνες μετά την πρώτη δόση

Και οι 3 δόσεις πρέπει να δίδονται σε διάστημα ενός έτους. Χορηγείται με ενδομυική ένεση στον βραχίονα ή στην προσθιοπλάγια περιοχή του μηρού. Η διάρκεια προστασίας είναι τουλάχιστον 5 έτη και αναμένονται νέα στοιχεία για την αναγκαιότητα επαναληπτικής δόσης.

Πληθυσμός – στόχος του εμβολίου

Ένα εμβόλιο έχει ως στόχο άτομα τα οποία δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό. Συνεπώς, κορίτσια 9-15 ετών που δεν έχουν σεξουαλικές επαφές είναι η αρχική ομάδα-στόχος για να εφαρμοσθεί ο εμβολιασμός εναντίον του HPV. Ο εμβολιασμός των αγοριών της ηλικίας αυτής είναι προαιρετικός.

Επιπλέον, το εμβόλιο ενδείκνυται για γυναίκες 16-26 ετών άσχετα εάν έχουν  ήδη σεξουαλικές επαφές. Η προστασία που παρέχεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πιθανόν ελαττωμένη, ανάλογα με το εάν και σε ποιόν τύπο ιού HPV έχει προϋπάρξει έκθεση.

Το εμβόλιο δεν καθιστά τη γυναίκα άτρωτη ούτε από τον ιό HPV ούτε από τον καρκίνο του τραχήλου. Επιβάλλεται να συνεχίσει την «υγιή» σεξουαλική συμπεριφορά, να αποφύγει το κάπνισμα και οπωσδήποτε να εξακολουθήσει τον τακτικό προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο και το Τεστ Παπανικολάου.

Το εμβόλιο είναι προληπτικό και όχι θεραπευτικό, συνεπώς δεν αποτελεί θεραπεία για ήδη υπάρχουσες βλάβες του γεννητικού συστήματος (κονδυλώματα, προκαρκινικές αλλοιώσεις, καρκίνος).

Έλεγχος μόλυνσης από τον ιό HPV (HPVDNA τεστ)

Είναι μέθοδος που βασίζεται στην ανίχνευση του γενετικού υλικού (DNA) του ιού HPV και καθορίζει τον τύπο του. Η λήψη του δείγματος είναι παρόμοια με το τεστ Παπανικολάου. Το HPV τεστ δεν είναι εξέταση ρουτίνας. Γίνεται σε γυναίκες υψηλού κινδύνου (έναρξη σεξουαλικής δραστηριότητας σε μικρή ηλικία, πολλαπλοί ερωτικοί σύντροφοι, κάπνισμα, ανοσοκαταστολή, λοίμωξη από τον ιό HPV κλπ.). Αποτελεί συμπληρωματική εξέταση σε ορισμένες περιπτώσεις παθολογικού τεστ Παπανικολάου. Το HPV  τεστ δεν προαπαιτείται για τη χορήγηση του εμβολίου σε σεξουαλικά ενεργές γυναίκες. Το HPV τεστ γίνεται, εάν κριθεί απαραίτητο, για να βρεθεί εάν και σε ποιον τύπο ιού έχει προϋπάρξει έκθεση της γυναίκας και για να προσδιοριστεί ο βαθμός προστασίας της με τον εμβολιασμό.

Στο ιατρείο του Νικόλαου  Πετρογιάννη  κάθε γυναίκα αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα. Γίνεται λήψη ιστορικού και ανάλογα με την περίπτωση πλήρης γυναικολογική εξέταση, λήψη τεστ Παπανικολάου, λήψη δείγματος για HPV-DNA τεστ και αναλυτική συζήτηση για πιθανό εμβολιασμό κατά του HPV. Επιπλέον, σε κατάλληλες περιπτώσεις, γίνεται και εμβολιασμός.

Αρνητικό HPV τεστ σημαίνει ότι δεν ανιχνεύτηκε ο ιός. Δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος και η γυναίκα επανέρχεται στον τακτικό, συνήθως ετήσιο, γυναικολογικό έλεγχο. Η γυναίκα αυτή μπορεί να εμβολιαστεί κατά του ιού HPV και η προστασία της θα είναι πλήρης.

Θετικό HPV τεστ σημαίνει ότι ανιχνεύτηκε ο ιός (ο ιός ανιχνεύεται περίπου στο 70% των υγιών ανθρώπων και δε συνεπάγεται συνήθως σοβαρό πρόβλημα υγείας). Εάν ο τύπος που ανιχνεύθηκε είναι υψηλού κινδύνου (16, 18, 21 κ.λπ.) υπάρχει πιθανότητα δημιουργίας προκαρκινικών αλλοιώσεων στον τράχηλο. Τότε ενδεχόμενα να συστηθεί επιπλέον έλεγχος όπως κολποσκόπηση, βιοψία ή κωνοειδής εκτομή. Η γυναίκα αυτή μπορεί να εμβολιαστεί με σκοπό την προστασία της από άλλους τύπους ιών HPV.

Ιατρείο Τραχήλου

Στο ιατρείο αυτό κάθε γυναίκα αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα. Γίνεται λήψη ιστορικού και ανάλογα με την περίπτωση πλήρης γυναικολογική εξέταση, λήψη τεστ Παπανικολάου, λήψη δείγματος για HPV-DNA τεστ και αναλυτική συζήτηση για πιθανό εμβολιασμό κατά του HPV. Επιπλέον, σε κατάλληλες περιπτώσεις, γίνεται και εμβολιασμός. Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε ασθενείς του Κέντρου Γυναικολογίας και Γονιμότητας και λειτουργεί σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς οδηγίες για την αντιμετώπιση του ιού HPV.

Όχι

 • Κάπνισμα
 • Πολλαπλοί ερωτικού σύντροφοι
 • Σεξ χωρίς προφυλακτικό
 • Στρες
 • Κακή διατροφή
 • Σωματική εξάντληση (ξενύχτια – αλκοόλ)

Ναι

 • Υγιής σεξουαλική ζωή
 • Προφυλακτικό
 • Καλή διατροφή
 • Σωματική άσκηση
 • Τακτικός γυναικολογικός έλεγχος