Εμμηνόπαυση

Home / Εμμηνόπαυση

Η εμμηνόπαυση είναι μια αρκετά παρεξηγημένη περίοδος κατά τη διάρκεια της ζωής μιας γυναίκας. Πολλές φορές οι γυναίκες αμελούν να επισκέπτονται το γυναικολογικό ιατρείο. Ωστόσο, θα πρέπει ο ετήσιος έλεγχός τους να συνεχίζεται προκειμένου να πραγματοποιείται έλεγχος των μαστών αλλά και των γεννητικών οργάνων.

Το τεστ ΠΑΠ συνήθως γίνεται σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα πρέπει να αμελείται.

Μια άλλη σημαντική εξέταση είναι η μέτρηση της οστικής πυκνότητας.