Αντισύλληψη

Home / Αντισύλληψη

Η αντισύλληψη αποτελεί τον πυλώνα του οικογενειακού προγραμματισμού. Αφορά όλες τις γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας. Η αντισύλληψη στοχεύει στην αποφυγή δύο πολύ δύσκολων καταστάσεων, την ύπαρξη μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και τη μετάδοση σεξουαλικών νοσημάτων.

Εφόσον ληφθεί το ιστορικό της γυναίκας, είναι πιθανό να ζητηθεί από τον γιατρό η πραγματοποίηση εργαστηριακών εξετάσεων ή η λήψη τεστ ΠΑΠ και η καλλιέργεια κολπικού υγρού προκειμένου η συγκεκριμένη αντισυλληπτική μέθοδος να είναι ασφαλής για την κάθε γυναίκα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σωστή και συστηματική αντισύλληψη είναι υποχρέωση που έχει η ίδια η γυναίκα για τον εαυτό της και δε θα πρέπει να αμελείται.