Λοχία & Νεογνό

Home / Λοχία & Νεογνό

Η περίοδος, που ακολουθεί τον τοκετό ονομάζεται «λοχεία».   Είναι μια πολύ σημαντική  και ιδιαίτερη περίοδος για κάθε γυναίκα είναι  μία μεταβατική περίοδος  κατά την οποία συντελούνται πολλές αλλαγές τόσο σωματικές όσο ορμονικές και ψυχολογικές . Μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό το σώμα της γυναίκας επανέρχεται σταδιακά στην προ εγκυμοσύνης κατάσταση  ο οργανισμός προσπαθεί να επανέλθει προοδευτικά, εντός ενός διαστήματος 40 ημερών. Ταυτόχρονα ξεκινά και το ταξίδι του μητρικού θηλασμού, ή φροντίδα του/των νεογνού /ων  και  η εδραίωση του  γονεικου  ρόλου. Η υποστήριξη  από τους επαγγελματίες υγείας είναι ένα σημαντικό κομμάτι για την σωστή πληροφόρηση και καθοδήγηση για όλη την διάρκεια αυτή αλλά και την μετέπειτα.

Ο ιατρός Νικόλαος  Πετρογιάννης μαζί  με  τις  μαίες που είναι  αρμόδιες σε θέματα θηλασμού , φροντίδας νεογνού και  για την  φροντίδα της  λεχώνας  είναι δίπλα σε κάθε γυναίκα για την υποστήριξη σε αυτά τα θέματα. Η συχνή τηλεφωνική υποστήριξη αλλά κι οι επισκέψεις κατ’οικον από τις μαίες είναι η καλύτερη πρόληψη αλλά και ο  πιο  άμεσος τρόπος για την  επίλυση ζητημάτων  η συμβολή των μαιών βοηθά στον  έγκαιρο εντοπισμό οποιοδήποτε θέματος που αφορά την περίοδο της λοχείας.