Σπερματέγχυση

Home / Σπερματέγχυση

Η σπερματέγχυση είναι μια λιγότερο επεμβατική και με μικρότερο κόστος τεχνική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Κατά τη σπερματέγχυση εισάγουμε απευθείας σπερματοζωάρια στη μήτρα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε μεγαλύτερο αριθμό σπερματοζωαρίων και καλύτερη κινητικότητα κατά την άφιξή τους στις σάλπιγγες και κατά συνέπεια στο προς γονιμοποίηση ωάριο. Ωστόσο, η πορεία από την ενδομητρική κοιλότητα έως το ωάριο θα συμβεί με φυσικό τρόπο.

Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπογονιμότητα που αφορά τον άνδρα ή και τη γυναίκα. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται ως τεχνική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε ανδρική υπογονιμότητα για λόγους όπως:

  • χαμηλός αριθμός σπερματοζωαρίων
  • μειωμένη κινητικότητα σπερματοζωαρίων
  • προβλήματα στύσης
  • προβλήματα εκσπερμάτισης
  • μη φυσιλογικό άνοιγμα της ουρήθρας
  • εγχείρηση στους όρχεις, ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία. (Σε αυτή την περίπτωση λαμβάνεται και καταψύχεται σπέρμα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αργότερα.)

Στους λόγους που αφορούν τη γυναικεία υπογονιμότητα περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Μικρού βαθμού ενδομητρίωση
  • Άτακτη ωορρηξία, στην περίπτωση αυτή γίνεται χρήση ωορρηκτικών φαρμάκων
  • Συμφύσεις τραχήλου, συνήθως από κρυοπηξία, κωνοειδής εκτομή και βιοψία, κλπ.)

Ακόμα, η μέθοδος αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν απαιτείται σπέρμα από δότη λόγω ανδρικής υπογονιμότητας ή όταν απαιτείται εξέταση του σπέρματος πριν από τη σύλληψη.

Η διαδικασία της σπερματέγχυσης

Σε πολλές περιπτώσεις η γυναίκα λαμβάνει ωορρηκτικά φάρμακα και υποβάλλεται σε τακτική παρακολούθηση για να καθοριστεί ο βαθμός ωρίμανσης των παραγόμενων ωαρίων. Ο άνδρας δίνει δείγμα σπέρματος, το οποίο υποβάλλεται σε επεξεργασία στο εργαστήριο για να διαχωριστούν τα σπερματοζωάρια από το σπερματικό υγρό και να επιλεγούν τα καλύτερης ποιότητας σπερματοζωάρια, αυτά με την καλύτερη μορφολογία και κινητικότητα)

Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία του, τοποθετείται στη μήτρα της γυναίκας ένας πολύ λεπτός καθετήρας μέσα από τον οποίο εγχέονται απευθείας στο εσωτερικό της τα σπερματοζωάρια. Η έγχυση διαρκεί ελάχιστα λεπτά και συνήθως δεν προκαλεί καμία ενόχληση στη γυναίκα. Στην συνέχεια, η γυναίκα συνεχίζει κανονικά τις δραστηριότητές της και μετά από περίπου 14 ημέρες αναμένεται να μάθει εάν έχει επιτευχθεί η σύλληψη.

Συνήθως συνιστώνται 4-5 κύκλοι σπερματέγχυσης, ανάλογα με την περίπτωση. Αν δεν επιτευχθεί εγκυμοσύνη, ο ειδικός μπορεί να συστήσει άλλες θεραπείες.