Αιμοληψίες – NIPT

Home / Αιμοληψίες – NIPT

Στα ανανεωμένα και πλήρως ανακαινισμένα  ιατρεία υπάρχει όλος ο εξοπλισμός που χρειάζεται  για να πραγματοποιηθούν αιμοληψίες  καθώς και άλλες  εξετάσεις που αφορούν τον προγεννητικό έλεγχο για την πλήρη  και άμεση εξυπηρέτηση των γυναικών.

Στόχος του ιατρού Νικολάου Πετρογιάννη είναι η  υψηλή ποιότητα αλλά και η  εύκολη πρόσβαση σε κάθε μέσο για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική προσέγγιση κάθε περιστατικού.

Η συνεργασία του ιατρείου με το  σύγχρονο εργαστήριο  Science Labs   δίνει το έδαφος να πραγματοποιηθούν και οι πλέον σύγχρονες εξετάσεις όπως είναι το NIP test.

Το NIPT είναι ένας μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος, ο οποίος αναλύει το ελεύθερο DNA στο αίμα της μητέρας για να ανιχνεύσει γενετικά σύνδρομα όπως τρισωμίες, ανευπλοειδίες των χρωμοσωμάτων του φύλου και μικροελλείμματα στο έμβρυο.

Γιατί είναι σημαντικό το VERACITY;

Ο μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος είναι σημαντικός, γιατί είναι ένας ασφαλής και ακριβής τρόπος να ελεγχθεί το μωρό πριν τη γέννησή του για γενετικές ανωμαλίες, από τις οποίες η πιο κοινή είναι το σύνδρομο Down. Πριν την εφαρμογή αυτού του επαναστατικού τεστ, οι επιλογές ελέγχου για το σύνδρομο Down ήταν είτε μέθοδοι ελέγχου όπως οι υπερηχογραφικοί σε συνδυασμό με βιοχημικούς ελέγχους, οι οποίοι έχουν χαμηλή ακρίβεια (περίπου 80-95%) ή υψηλής ακρίβειας προγεννητική διάγνωση μετά από επεμβατικές μεθόδους [π.χ. αμνιοπαρακέντηση ή λήψη τροφοβλάστης (CVS)], οι οποίες έχουν κίνδυνο αποβολής 0.5%. Το VERACITY είναι ένας μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος νέας γενιάς, ο οποίος έχει σημαντικά υψηλότερη ακρίβεια (>99%) και κανέναν κίνδυνο για αποβολή.