Γυναικολογικός έλεγχος

Home / Γυναικολογικός έλεγχος

Ο γυναικολογικός έλεγχος είναι ένα δώρο της ίδιας της γυναίκας προς τον εαυτό της και θα πρέπει να πραγματοποιείται κάθε έτος. Αποτελεί το κλειδί για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων που σχετίζονται με την υγεία της γυναίκας. Περιλαμβάνει μια σειρά εξετάσεων που πραγματοποιούνται εντός του ιατρείου. Μέσα από ένα ραντεβού μπορούν να πραγματοποιηθούν τα εξής:

Λήψη ιστορικού

Κατά την είσοδο της γυναίκας στο ιατρείο θα ληφθεί ένα πλήρες ιστορικό για την εντόπιση καταστάσεων που πιθανόν να είναι προδιαθεσικοί παράγοντες κινδύνου για την υγεία της. Παράλληλα, η καταγραφή του ιστορικού βοηθά να εντοπιστούν πιθανώς παθολογικά  σημεία  που είτε έχει παρατηρήσει  η ίδια η γυναίκα είτε εντοπίζονται από τον ιατρό κατά τη λήψη του.

Γυναικολογική Εξέταση 

Μετά τη λήψη του ιστορικού η γυναίκα οδηγείται και προετοιμάζεται από τη μαία στο εξεταστήριο, όπου θα της δοθούν οδηγίες για την εξέταση που θα ακολουθήσει. Η γυναίκα κάθεται στην εξεταστική καρέκλα σε στάση που θα της υποδείξει η μαία. Ο ιατρός κατά την έναρξη της γυναικολογικής εξέτασης θα παρατηρήσει μακροσκοπικά την περιοχή, το αιδοίο, τα χείλη και την είσοδο του κόλπου. Κατόπιν, θα γίνει εισαγωγή του κολποδιαστολέα και με τον τρόπο αυτό θα εξεταστούν ο κόλπος και ο τράχηλος. Μέσα από αυτήν τη βασική εξέταση μπορούμε να εντοπίσουμε  βλάβες, μολύνσεις, ασυνήθεις εκκρίσεις, ανατομικές ανωμαλίες.

Τεστ ΠΑΠ 

Το τεστ Παπανικολάου είναι μια εξέταση που περιλαμβάνεται στον ετήσιο έλεγχο και αφορά την κυτταρολογική εξέταση του τραχήλου της μήτρας. Δεν είναι επώδυνη εξέταση και είναι προέκταση της  διαδικασίας που ακολουθείται κατά τη γυναικολογική εξέταση. Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνονται κύτταρα από τον τράχηλο, τα οποία στη συνέχεια πρόκειται να εξεταστούν στο εργαστήριο προκειμένου να διευκρινιστεί εάν είναι στη φυσιολογική τους μορφή ή εάν έχουν υποστεί κάποια αλλοίωση.

Καλλιέργεια κολπικού υγρού

Σε περίπτωση που υπάρχουν ασυνήθεις εκκρίσεις που υποδηλώνουν μόλυνση, τότε συστήνεται καλλιέργεια κολπικού υγρού για την ανεύρεση και τη θεραπεία της μόλυνσης. Επιπρόσθετα, η εξέταση αυτή συστήνεται σε γυναίκες με υπογονιμότητα προκειμένου να εντοπιστούν πιθανά μικρόβια, τα οποία εμποδίζουν τη διαδικασία της γονιμοποίησης.

Κολποσκόπηση

Σε περίπτωση παθολογικών τεστ ΠΑΠ η γυναικολογική εξέταση συνεχίζεται και συμπληρώνεται με κολποσκόπηση, στην οποία επισημαίνονται οι περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν βλάβη προκειμένου να εντοπιστεί η έκταση της βλάβης και να αναζητηθεί ο βέλτιστος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος.

Διακολπικό υπερηχογράφημα 

Για την ολοκλήρωση της εικόνας των εσω γενετικών οργάνων θα πραγματοποιηθεί διακολπικός υπέρηχος. Γι’ αυτήν την εξέταση η γυναίκα παραμένει στην ίδια στάση και τοποθετείται διακολπικά (έπειτα από τοποθέτηση ειδικού προφυλακτικού) η κεφαλή του διακολπικού υπερήχου. Οι πληροφορίες και οι μετρήσεις που λαμβάνονται αφορούν τον όγκο της μήτρας, την υφή και τη σύσταση έτσι ώστε να αποκλειστούν τυχόν παθολογικά σημεία (ινομυώματα, πολύποδες κ.ά.), καθώς και την ανατομία της για τυχόν ανωμαλίες (δίδελφης,  δίκερος μήτρα, κ.ά.).Έπειτα ελέγχεται το ενδομήτριο (πάχος, σύσταση, κ.ά.). Οι σάλπιγγες φαίνονται μόνο σε παθολογικές καταστάσεις. Με τον διακολπικό υπέρηχο παρατηρούνται και οι ωοθήκες, το μέγεθος καθώς και αν υπάρχει παθολογία (κύστες, μορφώματα κ.ά.).  

Έλεγχος Μαστών 

Ο έλεγχος των μαστών είναι αναπόσπαστο μέρος του προληπτικού γυναικολογικού ελέγχου και αποκτά μεγαλύτερη σημασία με την πάροδο του χρόνου. Για τις γυναίκες που έχουν υπερβεί το 40ο έτος ή υπάρχει ιστορικό, κάνουμε μαστογραφία και κατόπιν γίνεται ψηλάφηση μαστού. Βέβαια, εάν υπάρχει ιστορικό, τότε ο έλεγχος συστήνεται να γίνεται αρκετά νωρίτερα.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος είναι η καλύτερη πρόληψη για κάθε αναπαραγωγικό πρόβλημα. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση προσφέρουν την προαγωγή της υγείας για κάθε γυναίκα.